Cập nhật thông tin VNP-Alumni

Sau gần 30 năm hoạt động, VNP đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong ngoài nước, cựu học viên VNP đã và đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp trong và ngoài nước; các tổ chức tài chính, là doanh nhân thành công, là giảng viên tại các trường Đại học, cao đẳng,…

Để xây dựng cộng đồng VNP Alumni ngày càng lớn mạnh và có thể chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển, cũng như tương tác, kết nối nhiều hơn trong tương lai, VNP mong các cựu học viên dành một ít thời gian để cập nhật thông tin theo form dưới đây. Rất mong nhận được sự đồng hành của các bạn.