Khảo sát về vấn đề bảo tồn rùa biển

Khảo sát về vấn đề bảo tồn rùa biển

Xin mời Ông/Bà tham gia khảo sát về vấn đề bảo tồn rùa biển.

Khảo sát này là của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) được xây dựng bởi các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Môi trường thuộc trường Đại học Vrije (VU University Amsterdam) và Brander Environmental Economics.

Dữ liệu thu thập sẽ được sử dụng trong báo cáo nghiên cứu về sự quan tâm của công chúng về bảo tồn rùa biển. Các câu trả lời của Ông/Bà trong bảng khảo sát này sẽ được lưu trữ ẩn danh (ý kiến của ông bà được ghi nhận nhưng không kèm theo thông tin cá nhân). Không có câu trả lời đúng hay sai. Vậy nên hãy trả lời trung thực những gì có thể.

Khảo sát dự kiến kéo dài khoảng 5-10 phút để hoàn tất.

Ông/Bà có thể tùy chọn ngôn ngữ hiển thị và trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (vui lòng nhấp chuột vào ô ngôn ngữ góc trên bên phải của trang web khảo sát)

https://www.surveygizmo.eu/s3/90222405/Turtle-Survey-Vietnam

Hãy giúp chia sẻ và mời mọi người cùng tham gia khảo sát này để giúp tìm ra các kết quả nghiên cứu tốt hơn trong lĩnh vực bảo tồn rùa biển.

Xin cảm ơn.

Đỗ Hữu Luật _ Cựu học viên VNP khóa 20

Leave a Reply