Chương trình VNP kiểm định chất lượng đào tạo quốc tế

Chương trình VNP kiểm định chất lượng đào tạo quốc tế

Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP) được kiểm định chất lượng đào tạo quốc tế bởi Tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, www.fibaa.org) vào các ngày 10-12/05/2017.

Thông qua báo cáo tự đánh giá về quá trình thành lập, hoạt động giảng dạy và kết quả đào tạo của chương trình VNP, nhóm chuyên gia FIBAA đã sang Việt Nam thực hiện phỏng vấn trực tiếp nhóm đối tượng liên quan và xem xét các minh chứng cần thiết.

Trong ba ngày làm việc, đoàn chuyên gia FIBAA đã tiến hành phỏng vấn ban giám đốc, giảng viên, sinh viên, cựu học viên, cán bộ hỗ trợ, các đối tác của chương trình VNP và tiến hành đánh giá nội dung các môn học giảng dạy, tài liệu tham khảo, tiểu luận và luận văn của học viên. Tại phiên họp tổng kết sơ bộ, các chuyên gia FIBAA đã có những nhận xét tích cực dành cho chương trình VNP. Kết quả kiểm định sẽ được công bố chính thức trong vài tháng tới.

Quá trình kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế là cơ hội để VNP nhận được đánh giá khách quan từ các chuyên gia nước ngoài, góp phần cải tiến chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Hoạt động này nằm trong chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Trường ĐH Kinh tế TP. HCM đã đăng ký kiểm định với Tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế FIBAA kiểm định bốn chương trình đào tạo của trường, trong đó có VNP. FIBAA được thành lập năm 2002, là một tổ chức kiểm định quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, chuyên thực hiện các đánh giá chất lượng giáo dục theo chuẩn Châu Âu.

Leave a Reply