Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tuyển dụng đợt 1 – 2019

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tuyển dụng đợt 1 – 2019

Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019 như sau:

1.1. Khối quản lý: 14 nhân sự

1.2. Khối giảng dạy: 18 nhân sự

Thông tin chi tiết xin xem tại đây

Leave a Reply