ERIC FRESHER RESEARCH PROGRAM FOR STUDENTS

ERIC FRESHER RESEARCH PROGRAM FOR STUDENTS

Giới thiệu

ERIC Fresher Research Program là một chuỗi đào tạo kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế dành cho các bạn sinh viên đại học. Chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Kinh tế (ERIC), dưới sự quản lý của Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), nhận được sự tài trợ của Chương trình Cao học Việt Nam Hà Lan (VNP) và Trung tâm Môi trường cho Phát triển (EfD Việt Nam) tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Mục tiêu chương trình

Nhằm giúp sinh viên làm quen và tham gia vào việc nghiên cứu trong thực tế, chuỗi đào tạo trong chương trình sẽ tập trung hướng đến các kỹ năng có tính thực hành trong nghiên cứu kinh tế. Chương trình được khởi xướng với mục tiêu chính là giúp các sinh viên trẻ, đam mê nghiên cứu, có thêm cơ hội trao dồi và cải thiện các kỹ năng và công cụ trong nghiên cứu bên cạnh các kiến thức trong trường. Tham gia chương trình, sinh viên sẽ lần lượt trải qua các bước trong một quá trình nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Chương trình sẽ bao gồm một chuỗi các khóa học ngắn và các buổi trao đổi về các chủ đề lần lượt theo quy trình của một nghiên cứu. Bên cạnh đó, xa hơn nữa, sinh viên có thể thực hành các kỹ năng được học trong các dự án thực tế, cũng như trở thành thực tập sinh của ERIC và các đối tác.

Leave a Reply