Câu chuyện Kinh tế Vĩ mô

Câu chuyện Kinh tế Vĩ mô

[MACROECONOMICS] Câu chuyện Kinh tế Vĩ mô

Phân tích “sức khỏe kinh tế” của một quốc gia cũng tương tự như của một công ty, dù làm việc cho khu vực công hay tư, bạn cần phải có khả năng đọc và hiểu các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản và mối quan hệ giữa chúng. Học Kinh tế học vĩ mô giúp bạn hiểu hệ thống kinh tế vận hành như thế nào. Bạn sẽ thấy 4 khu vực sản xuất, ngân sách chính phủ, tiền tệ và cán cân thanh toán liên hệ với nhau ra sao.

Một bạn học viên VNP khóa 25 Chương trình Thạc sĩ Kinh tế MAE đã chia sẻ “Tôi ngạc nhiên trước khả năng đơn giản hóa mà vẫn truyền tải đầy đủ sống động các khái niệm phức tạp của thầy Thành.” Bạn cũng bình chọn “Tình huống nghiên cứu Bộ ba bất khả thi: Dòng vốn và chính sách tiền tệ vô hiệu hóa Trung Quốc và bài học cho Việt Nam”  là buổi học yêu thích nhất trong môn học này”. Thầy Châu Văn Thành là giảng viên môn Kinh tế học vĩ mô của VNP, là người giảng kinh tế vĩ mô hay nhất hiện nay (*). Thầy Thành nguyên là giám đốc đào tạo của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Thầy có thời gian dài cùng với các giáo sư đại học Harvard xây dựng nội dung môn học Kinh tế vĩ mô và Chính sách phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Mỗi bài giảng của thầy ở VNP đều có phần giảng giải kiến thức vĩ mô và phân tích tình huống thực tế.

Học môn Kinh tế vĩ mô tại VNP, bạn sẽ thấy các vấn đề kinh tế vĩ mô như những câu chuyện lôi cuốn chúng ta quan tâm tìm hiểu và vận dụng.

(*) Ý kiến nhận định của học viên nhiều khóa học thầy Thành giảng dạy

Người học quan tâm có thể tìm đọc cuốn “Những câu chuyện ngắn về Kinh tế Vĩ mô”. Sách được thầy Châu Văn Thành viết dựa vào những ghi chú bài giảng của thầy theo thời gian. Tập sách này giúp trả lời những câu hỏi tranh luận từ sinh viên và các đồng nghiệp, đồng thời nhằm tổng hợp và cập nhật kết quả các nghiên cứu hiện hành của các nhà kinh tế. Nhiều vẩn đề lý thuyết, bằng chứng thực nghiệm và các tranh luận chính sách được phán ánh trong từng câu chuyện riêng biệt.

Macroeconomics là một trong những môn học nền tảng thuộc học phần Kinh tế học, khi học viên bắt đầu chương trình Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng (Master of Science in Applied Economics) tại VNP. Nội dung đào tạo Thạc sĩ MAE bao gồm 3 học phần: Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích với 14 môn học vừa chuyên sâu vừa thực tiễn sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế.

Leave a Reply