Trung tâm tài chính TP. HCM sẽ cần bạn

Trung tâm tài chính TP. HCM sẽ cần bạn

Trung tâm tài chính TP. HCM sẽ cần bạn

Photo: VnExpress/Huu Khoa

Bạn có biết: trong tháng 8/2020 UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị Chính phủ về chủ trương xây dựng trung tâm tài chính của Việt Nam đặt tại TP. HCM và sau đó phát triển thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế? Bạn có muốn trở thành một trong những nhân tố năng động, cùng góp sức xây dựng nên trung tâm tài chính TP. HCM này?

Học phần tài chính và phát triển của Chương trình Thạc sĩ MAE tại VNP sẽ trao những viên gạch, để bạn xây nên các nền tảng nghề nghiệp của bản thân và cùng hợp lực tạo ra trái tim tài chính của Việt Nam và khu vực trong tương lai. Môn Tài chính quốc tế (International Finance) sẽ giúp bạn hiểu cách thức các dòng vốn quốc tế luân chuẩn toàn cầu, chẳng hạn chảy từ New York qua Melbourne đến TP. HCM. Các yếu tố nào quyết định dòng tài sản tài chính này? Giá vốn thay đổi ra sao? Những rủi ro nào tiềm ẩn? Làm thế nào công ty hoạt động trong môi trường quốc tế quản lý rủi ro tài chính? Bạn sẽ thấy những cây cầu nối từ môn kinh tế vĩ mô đến môn tài chính quốc tế thông qua các thảo luận về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Và tất cả những kiến thức này sẽ đến với bạn kèm theo những thảo luận tình huống điển hình hay nhất, mà thầy Đức gọi là “current world-best practices”.

Đúng, giảng viên tương tác với bạn trong môn tài chính quốc tế là Tiến sĩ Võ Hồng Đức, với hơn 20 kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu như University of Queensland, University of Western Australia và làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế của Úc như Economic Regulation Authority, Perth và Australian Energy Regulator. Từ những bài học chứa đựng thực tế sinh động trên nền nguyên lý vững chắc, bạn sẽ hiểu, vận dụng và xử lý sáng tạo các tình huống trong công việc liên quan đến dòng chảy vốn quốc tế.

Trung tâm tài chính TP. HCM đang hình thành muốn có những người như bạn !

VNP

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng (Master of Science in Applied Economics) tại VNP bao gồm 3 học phần: Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích với 14 môn học vừa chuyên sâu vừa thực tiễn sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế.

Leave a Reply