Tìm ứng viên cho vị trí nghiên cứu, tư vấn chính sách

Tìm ứng viên cho vị trí nghiên cứu, tư vấn chính sách

Phân Viện phía Nam, Viện Chiến lược chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thuộc Bộ NN & PTNT cần tuyển ứng viên cho vị trí nghiên cứu, tư vấn chính sách

Địa chỉ làm việc: Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ: thực hiện các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và kinh tế phát triển nói chung.

Yêu cầu: Tối thiểu có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế nói chung; có kinh nghiệm trong lĩnh vực nêu trên (có thể chuyển công tác từ cơ quan hiện tại vẫn đảm bảo các quyền lợi như tiếp nhận hệ số lương …).

Ứng iên quan tâm vui lòng gửi CV (tiếng Anh, hoặc tiếng Việt) theo địa chỉ email: hoang.dinh@scap.gov.vn (anh Đinh Hữu Hoàng)

Thời hạn nộp hồ sơ: càng sớm càng tốt cho đến khi tìm được ứng viên phù hợp. Ứng viên phù hợp sẽ được liên hệ trực tiếp.

VNP

Leave a Reply