Đại học Erasmus Rotterdam xếp hạng 57 toàn thế giới, theo bảng xếp hạng GUER 2019

Đại học Erasmus Rotterdam xếp hạng 57 toàn thế giới, theo bảng xếp hạng GUER 2019

Đại học Erasmus được xếp hạng 57 trên toàn thế giới (năm 2018 trường xếp thứ 87) trong khảo sát về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên năm 2019 – GUER, theo bảng xếp hạng công bố bởi Times Greater Education (THE).

Bảng xếp hạng đánh giá mức độ hấp dẫn của các trường đại học trên toàn thế giới đối với các nhà tuyển dụng. Trong bảng xếp hạng GUER, các công ty trên thế giới đã bình chọn ra các trường đại học có nhiều sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm nhất trong năm 2019.

TU Delft, Đại học Erasmus Rotterdam và Đại học Leiden là 3 trường đại học hàng đầu của Hà Lan có tên trong danh sách. Từ năm 2012, cả ba bắt đầu hợp tác trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung trong các lĩnh vực cụ thể trong khuôn khổ Liên minh chiến lược Leiden-Delft-Erasmus (LDE).

VNP Office (Theo www.eur.nl)