Ý kiến cộng đồng về Covid-19

Trang thông tin của tổ chức khảo sát ý kiến cộng đồng YouGov vừa đăng tải loạt thống kê dựa trên chỉa sẻ quan điểm và kinh nghiệm của đại chúng về đại dịch toàn cầu Covid-19, trong đó có Việt Nam. Các số liệu này được cung cấp cho các tổ chức y tế nhằm gia tăng hiểu biết và chống lại sự lây lan của Covid-19.

Dữ liệu được thu thập bởi Imperial Cooledge London và YouGov có thể truy cập tại GitHub.

Perception of government handling of COVID-19

Level of support for actions governments could take

Fear of catching COVID-19

Personal measures taken to avoid COVID-19

Leave a Reply