Triển khai chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Trường Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Triển khai chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Trường Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan

Tiếp theo Biên bản thỏa thuận về việc hợp tác đào tạo Tiến sĩ ký kết ngày 25 tháng 5 năm 2018, đại diện hai trường đã tổ chức buổi hội thảo nhằm tập trung thảo luận các yêu cầu triển khai trước khi chính thức tuyển sinh chương trình Tiến sĩ vào tháng 3/2019.

Sáng ngày 14/09/2018, tại Viện Quốc tế ISS, trường Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan, đã diễn ra hội thảo triển khai Biên bản ghi nhớ về Hợp tác đào tạo Ph.D giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Viện quốc tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan.

Đại diện ISS tham dự hội thảo có GS.TS. Arjun Bedi – Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, TS. Howard Nicholas; TS. Matthias Rieger, Bà Nynke-Jo Smit – Cố vấn chính sách cao cấp và Bà Erika Marques – Văn phòng điều phối nghiên cứu. Về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng, TS. Lý Thị Minh Châu – Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình (ĐBCL – PTCT); PGS.TS. Trần Tiến Khai – Phó Trưởng phòng ĐBCL – PTCT.

Hội thảo tập trung thảo luận các yêu cầu triển khai chương trình liên kết đào tạo Ph.D nhằm đảm bảo Chương trình đào tạo phù hợp với thông lệ luật pháp hai quốc gia về đào tạo Tiến sĩ. Hai bên đã đi đến thống nhất cao các yêu cầu liên quan đến chương trình hợp tác đào tạo Ph.D về các khía cạnh pháp lý, chuẩn đầu vào Tiếng Anh, chuẩn Luận án tốt nghiệp Ph.D dựa vào các Bài báo được công bố quốc tế, số tín chỉ coursework cần thiết, quy trình Bảo vệ luận án Ph.D kết hợp tại Hà Lan và Việt Nam, cũng như việc cử người liên lạc trong khuôn khổ dự án.

Dự án dự kiến sẽ được chính thức ký kết theo khuôn khổ MOA nhằm đảm bảo tính pháp lý trong chuyến thăm chính thức đến UEH của GS.TS Ingle Hulter, Viện trưởng Viện ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam vào tháng 1/2019.

Khóa đầu tiên dự kiến sẽ tuyển sinh vào tháng 3/2019.

Một số hình ảnh tại Hội thảo trao đổi dự án hợp tác.

 

 

GS.TS. Howard Nicholas, Bà Erika Marques, GS.TS. Arjun Bedi, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài,

Bà Nynke-Jo Smit, TS. Lý Thị Minh Châu và TS. Matthias Rieger (Từ phải qua trái)

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Tiến Khai, Bà Erika Marques, GS.TS. Arjun Bedi, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài và TS. Lý Thị Minh Châu (Từ phải qua trái)

Leave a Reply