Alumni VNP

Jun
22

Khảo sát sự thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia

Thân mời Anh/Chị tham gia khảo sát “Hành vi lái xe sau khi uống rượu bia liên quan đến việc ban hành Nghị Định 100 theo qui định mới về xử phạt nồng độ cồn ban hành tháng 1 năm 2020. Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát này chỉ nhằm phục vụ cho […]

DETAIL
Apr
08

Khảo sát về vấn đề bảo tồn rùa biển

Xin mời Ông/Bà tham gia khảo sát về vấn đề bảo tồn rùa biển. Khảo sát này là của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) được xây dựng bởi các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Môi trường thuộc trường Đại học Vrije (VU University Amsterdam) và Brander Environmental Economics. [...]
DETAIL
Liên hệ