Nghiên cứu

Sep
26

BÀI NGHIÊN CỨU HỢP TÁC GIỮA DR. PHẠM KHÁNH NAM VÀ DR. MATTHIAS RIEGER ĐĂNG TRÊN JOURNAL OF HUMAN RESOURCES

Sự kết hợp trong học thuật giữa hai nhà điều hành chương trình Cao học Hà Lan (VNP), Dr. Phạm Khánh Nam, Giám đốc VNP tại Việt Nam và Dr. Matthias Rieger, đại diện phía Hà Lan đã đem lại thành tích vượt mong đợi. Công trình nghiên cứu “Can information enhanced with nudges mitigate [...]
DETAIL
Dec
02

TS. Phạm Khánh Nam – Hình thái kinh tế mới: Chủ nghĩa tư bản giám sát

Kỷ nguyên số mà chúng ta đang sống hiện nay xuất hiện một hình thái chủ nghĩa tư bản mới – chủ nghĩa tư bản giám sát – mà tiềm năng tác động bao phủ hầu như mọi khía cạnh, từ tăng trưởng kinh tế đến tổ chức nhà nước, xã hội, văn hóa, tự […]

DETAIL

Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014 (Copy)

By Le Thi Hoang Oanh (VNP 19) Supervisor: Dr. Pham Thi Bich Ngoc AbstractTóm tắt (Vi)Abstract This paper focuses on the impacts of financial development on economic growth in 122 low and middle-income countries from 1995 to 2014. Indicators for financial development include the ratio of liquid liabilities to GDP and the ratio of domestic [...]
DETAIL

Copy of Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014

IMPACTS OF FINANCIAL DEPTH AND DOMESTIC CREDIT ON ECONOMIC GROWTH: THE CASES OF LOW AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES FROM 1995-2014 By Le Thi Hoang Oanh (VNP 19) Supervisor: Dr. Pham Thi Bich Ngoc AbstractTóm tắt (Vi)Abstract This paper focuses on the impacts of financial development on economic growth in 122 low and middle-income countries from 1995 [...]
DETAIL
Nov
03

The Cross-Section of Expected Stock Returns: New Evidence from an Emerging Market

The Cross-Section of Expected Stock Returns: New Evidence from an Emerging Market Thach Ngoc Pham1 , Vuong Minh Nguyen2 , and Duc Hong Vo2 1 Vietnam – The Netherlands Program, Ho Chi Minh City, Vietnam; 2 Business and Economics Research Group, Ho Chi Minh City Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam  Accepted author version posted online: […]

DETAIL
Nov
03

Mangrove forests and aquaculture in the Mekong river delta

Mangrove forests and aquaculture in the Mekong river delta Thuy Dang Truonga,⁎ , Luat Huu Dob a School of Economics, University of Economics Ho Chi Minh City, 1A Hoang Dieu St., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam b Vietnam-Netherlands Programme for M.A. in Development Economics, University of Economics Ho Chi Minh City, 1A Hoang Dieu […]

DETAIL
Nov
03

Farmers’ risk preferences and their climate change adaptation strategies in the Yongqiao District, China – Land Use Policy

Farmers’ risk preferences and their climate change adaptation strategies in the Yongqiao District, China Jin Jianjun a, Gao Yiwei a, Wang Xiaomin a, Pham Khanh Nam b, a: College of Resources Science and Technology, Beijing Normal University, Beijing, China b: Ho Chi Minh City, University of Economics, Viet Nam Received 18 December 2014, Revised 2 April 2015, Accepted 29 April 2015, […]

DETAIL
Nov
03

Funding a new bridge in rural Vietnam: a field experiment on social influence and default contributions – Oxford Economic Papers

Funding a new bridge in rural Vietnam: a field experiment on social influence and default contributions Oxford Economic Papers Fredrik Carlsson, Olof Johansson-Stenman and Pham Khanh Nam Author Affiliations Fredrik Carlsson, Department of Economics, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg; e-mail: fredrik.carlsson@economics.gu.se Olof Johansson-Stenman, Department of Economics, School of Business, Economics and Law, […]

DETAIL

Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014

IMPACTS OF FINANCIAL DEPTH AND DOMESTIC CREDIT ON ECONOMIC GROWTH: THE CASES OF LOW AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES FROM 1995-2014 By Le Thi Hoang Oanh (VNP 19) Supervisor: Dr. Pham Thi Bich Ngoc AbstractTóm tắt (Vi)Short VersionAbstract This paper focuses on the impacts of financial development on economic growth in 122 low and middle-income countries from [...]
DETAIL
Oct
15

[Nghiên Cứu] TS. Phạm Khánh Nam và câu chuyện người nông dân tham gia các hoạt động xã hội

Một nghiên cứu của TS. Phạm Khánh Nam (Phó trưởng khoa Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Môi trường cho Phát triển EfD-Vietnam)

DETAIL
Liên hệ