Tài liệu tham khảo

Notes on Time Series and Panel Time-Series Econometrics for Junior Researchers Using Stata

NOTES ON TIME SERIES AND PANEL TIME-SERIES ECONOMETRICS FOR JUNIOR RESEARCHERS USING STATA Author: Phùng Thanh Bình (ptbinh@ueh.edu.vn) PREFACETABLE OF CONTENTSINTRODUCTIONPREFACE In 2009, I had a chance to give a series of lectures on time series econometrics for Vietnam – The Netherlands Programme (VNP) for M.S. in Applied Economics. Those days, time series econometrics had [...]
DETAIL
Jun
11

[VEL] | Anh Đào Trung Kiên, Giám đốc PNJ: Ngành dữ liệu như một cô gái đẹp

[VEL] | Anh Đào Trung Kiên, Giám đốc PNJ: Ngành dữ liệu như một cô gái đẹp Chuỗi các buổi học ngoại khóa của chương trình Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng VNP sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020 đã mời anh Đào Trung Kiên, Giám đốc Khối chiến lược Công ty [...]
DETAIL
May
28

Vietnam Economic Lecture [VEL] | Kinh tế thế giới, Việt Nam trước, trong và sau Covid-19

Vietnam Economic Lecture [VEL] | Chủ đề: Kinh tế thế giới, Việt Nam trước, trong và sau Covid-19 Trong buổi chia sẻ với học viên VNP về chủ đề vĩ mô ''Kinh tế thế giới, Việt Nam trước, trong và sau Covid-19", thuộc chuỗi Vietnam Economic Leture (VEL), PGS.TS Trần Hoàng Ngân đã điểm lại [...]
DETAIL

SMEs 2015

Small and Medium Enterprise Survey 2015 SMEs_2015 Download
DETAIL

VHLSS 2016

Vietnam Household Living Standard Survey 2016 VHLSS_2016 Download
DETAIL

VHLSS 2014

Vietnam Household Living Standard Survey 2014 VHLSS_2014 Download
DETAIL

VARHS 2016

Vietnam Access to Resources Household Survey 2016 VARHS_2016 Download
DETAIL

VARHS 2014

Vietnam Access to Resources Household Survey 2014 VARHS_2014 Download
DETAIL

TCS 2013

Vietnam Technology and Competitiveness Survey 2013 TCS_2013 Download
DETAIL

Data availability report

DATA AVAILABILITY REPORT Composer: Do Huu Luat     TCS 2013 Vietnam Technology and Competitiveness Survey 2013 SMEs 2015 Small and Medium Enterprise Survey 2015 VARHS 2014 Vietnam Access to Resources Household Survey 2014 VARHS 2016 Vietnam Access to Resources Household Survey 2016 VHLSS 2014 Vietnam Household Living Standard Survey 2014 VHLSS 2016 Vietnam Household Living [...]
DETAIL

Chương 19: Các biến giải thích ngẫu nhiên và Phương pháp biến công cụ

CHƯƠNG 19:   CÁC BIẾN GIẢI THÍCH NGẪU NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN CÔNG CỤ (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 19.1 Vấn đề nội sinh 19.2 Vấn đề với các biến giải thích ngẫu nhiên 19.3 Các lý do tương quan giữa các biến [...]
DETAIL

Chương 17: Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng

CHƯƠNG 17:   CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG (Gujarati: Econometrics by example, 2011). Người dịch và diễn giải : Phùng Thanh Bình Nội dung chính gồm: 17.1 Tầm quan trọng của dữ liệu bảng 17.2 Ví dụ minh họa: Đóng góp từ thiện 17.3 Hồi quy dữ liệu gộp theo OLS hàm từ thiện [...]
DETAIL