Thời Khóa Biểu

Oct
06

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC VNP 06-10-20

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI OFFLINE CAO HỌC VNP 2020 (Thạc sĩ Kinh tế MAE và Thạc sĩ Bằng Đôi DDP) Khai giảng: 06/10/20 Buổi Ngày Thời gian Môn ôn thi thạc sĩ Giảng viên 1 06/10/20 18g30 – 20g30 Kiểm tra năng lực Ms. Quỳnh 2 08/10/20 18g30 – 20g30 Kiểm tra năng lực […]

DETAIL
Liên hệ