Dr. Matthias Riger tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva, hiện đang là giảng viên cấp cao về Kinh tế Phát triển tại Viện ISS, Đại học Erasmus Rotterdam. Thầy cũng là Giám đốc điều phối chương trình VNP tại Hà Lan.

Khóa học Research Methodology của Dr. Matthias Rieger sẽ mang đến những kiến ​​thức về phương pháp nghiên cứu dành cho các nhà kinh tế học:

  • Hướng dẫn người học xây dựng đề cương nghiên cứu từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.
  • Cung cấp kiến ​​thức về các phương pháp luận quan trọng trong kinh tế học.
  • Người học dễ dàng xây dựng các câu hỏi nghiên cứu và nắm vững cấu trúc của một luận văn hoặc bài nghiên cứu.
  • Học được cách thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu của mình một cách hiệu quả
  • Biêt cách lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của mình.
  • Học viên cũng sẽ được chỉ các “bí quyết” hữu ích khi viết bài và trình bày các kết quả nghiên cứu.

Tham khảo thông tin môn học Research Methodology : https://vi.vnp.edu.vn/course/research-methodology-for-economists/