[BVLV-190103] Bảo Vệ Luận Văn Thạc sĩ Kinh Tế

Kính mời quí thầy/ cô, anh/ chị quan tâm tham gia buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của các học viên VNP các khóa theo lịch như sau:   STT Họ và tên Khóa Chủ đề Thời gian Ngày và Phòng 1 Nguyễn Phan Hồng

Start

January 3, 2019 - 8:30 am

End

January 5, 2019 - 3:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Kính mời quí thầy/ cô, anh/ chị quan tâm tham gia buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của các học viên VNP các khóa theo lịch như sau:

 

STT

Họ và tên

Khóa

Chủ đề

Thời gian

Ngày và Phòng

1

Nguyễn Phan Hồng Ngọc

23

The dynamic relationship of oil price, gold price and stock market return.Evidence in Vietnam

8:30

03/01/2019

H.001

2

Trần Thùy Dương

23

The economic impact of working capital management on corporate profitability evidence for Ho Chi Minh stock exchange

9:30

3

Ngô Hoàng Việt

16-25

The effect of corruption on economic growth analysis on high income countries for period 2012-2017

10:30

4

Trần Thị Thanh Thủy

15-25

The effects of human capital on economic growth: The case of Vietnam’s provinces

14:00

04/01/2019

H.001

5

Phạm Thị Thu Hiền

23

The impact of family structure on female labor force participation and working hours: Evidence in Vietnam

15:00

6

Bùi Thị Minh Thư

18-23

Poverty transition in rural households: Evidence from Vietnam access to resources households survey (VARHS)

16:00

7

Nguyễn Thu Trang

17-23

Analysis on Food Demand in Vietnam: 2008 – 2014

17:00

8

Phạm Thị Phương Dung

23

Determinants of famers behavior in Ho Chi Minh city and Da Lat on adopting high-flower-planting technology

15:00

05/01/2019

H.001

Leave a Reply

Liên hệ