[BVLV-120628] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 5 (28/6/2012) lúc 14h00 tai phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau: 1. Lê Anh Khang (14h00 – 15h00) “Determinants of secondary school dropouts in Vietnam: Panel data evidence.” 2. Mai Quang Huy (15h00 –

Start

June 28, 2012 - 2:00 pm

End

June 28, 2012 - 4:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thứ 5 (28/6/2012) lúc 14h00 tai phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:

1. Lê Anh Khang (14h00 – 15h00)
“Determinants of secondary school dropouts in Vietnam: Panel data evidence.”

2. Mai Quang Huy (15h00 – 16h00)
“Constructing stable preferences: Effects of dimensions of experience on movie preference in Vietnamese facebook community.”

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ