[BVLV-120929] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 7 (29/09/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:   1. Bùi Thanh Giang – Class 16 (14h00 – 15h00) "Determinants Determinants of non-farm household in rural Vietnam." 2. Nguyễn Văn Phúc

Start

September 29, 2012 - 2:00 pm

End

September 29, 2012 - 4:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thứ 7 (29/09/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:
 

1. Bùi Thanh Giang – Class 16 (14h00 – 15h00)

“Determinants Determinants of non-farm household in rural Vietnam.”

2. Nguyễn Văn Phúc – Class 16 (15h00 – 16h00)

“International Remittances and Household Welfare in Vietnam – From VHLSS 2006 and VHLSS 2008.”

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ