[BVLV-130920] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 6 (20/09/2013) lúc 13g30 - 16g30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.  1. Phan Thị Khánh Vân (13h30 – 14h30) "The relationship between financial developmentand poverty reduction: Case study in five Asian countries" 2. Nguyễn Liên Hồng

Start

September 20, 2013 - 1:30 pm

End

September 20, 2013 - 4:30 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thứ 6 (20/09/2013) lúc 13g30 – 16g30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.

 1. Phan Thị Khánh Vân (13h30 – 14h30)

“The relationship between financial developmentand poverty reduction: Case study in five Asian countries”

2. Nguyễn Liên Hồng Phúc (14h30 – 15h30)

“The impact of human capital and social capital on income of university graduate in Ho Chi Minh city”

3. Hồ Đại Nghĩa (15h30 – 16h30)

The happiness of Vietnamese: micro-analysis of happiness determinants in the case of Binh Dinh Province

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ