[BVLV-131231] Bảo Vệ Luận Văn

Vào Thứ 2, ngày 30/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:   1. Nguyễn Trọng Tín - Class 18 (13h00 – 14h00) The causal relationship between money supply, inflation and economic growth in Vietnam 2. Dương Đình Triều – Class 17

Start

December 30, 2013 - 1:00 pm

End

December 31, 2013 - 4:30 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map
Vào Thứ 2, ngày 30/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:

 

1. Nguyễn Trọng Tín – Class 18 (13h00 – 14h00)

The causal relationship between money supply, inflation and economic growth in Vietnam

2. Dương Đình Triều – Class 17 (14h00 – 15h00)

Does financial developemnt promote economic growth of Vietnam? lessons from some Asian coutries

3. Bùi Thảo Vy – Class 17 (15h00 – 16h00)

The effect of demographic bonus on economic growth in Vietnam and 5 selected countries

4. Than Phương Lan – Class 18 (16h00 – 17h00)

The contribution of information and communication technologies investment on economic growth

 

Vào Thứ 3, ngày 31/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:

1. Nguyễn Thị Ngọc Linh – Class 18 (13h30 – 14h30)

Technical efficiency of poultry farms in Vietnam non-parametric and parametric approaches

2. Đỗ Nguyễn Khánh Linh – Class 17 (14h30 – 15h30)

Determinants of current account in Vietnam: An intertemporal approach

3. Nguyễn Việt Cường – Class 17 (15h30 – 16h30)

Performance of manufacturing enterprises – Vietnam case study

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ