[BVLV-140102] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 5 (02/01/2014) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 và 18.  1. Phan Thạch Trúc - Class 17 (15h00 – 16h00) The impacts of institutional factors on provincial economic performance: The case of Vietnam (2007 -

Start

January 2, 2014 - 3:00 pm

End

January 2, 2014 - 6:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map
Thứ 5 (02/01/2014) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 và 18. 

1. Phan Thạch Trúc – Class 17 (15h00 – 16h00)

The impacts of institutional factors on provincial economic performance: The case of Vietnam (2007 – 2011)

2. Dương Khánh Toàn – Class 17 (16h00 – 17h00)

Surveying the difference of TFP between group of Taiwan – Korea and group of Thailand – Malaysia; and their TFP growths determinants

3. Hồ Thị Mai Anh – Class 18 (17h00 – 18h00)

Innovation and productivity of Vietnamese small and medium enterprises – Firm level panel data evidence

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

 

Leave a Reply

Liên hệ