[BVLV-140411] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 6 (11/04/2014) lúc 14h00 tại phòng H.403 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 - 18.     1. Lê Tấn Bửu Duy - Class 17 (14h00 – 15h00) Financial development and economic growth in Vietnam: A quantitative assessment 2. Quách Mạnh

Start

April 11, 2014 - 2:00 pm

End

April 11, 2014 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map
Thứ 6 (11/04/2014) lúc 14h00 tại phòng H.403 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 – 18. 
 
 1. Lê Tấn Bửu Duy – Class 17 (14h00 – 15h00)

Financial development and economic growth in Vietnam: A quantitative assessment

2. Quách Mạnh Hùng – Class 18 (15h00 – 16h00)

Ownership structure, audit quality and information disclosure: An approach at firm level in Vietnam

3. Võ Thị Thu Hoài – Class 18 (16h00 – 17h00)

Impacts of migration and migrant’s gender on children’s school enrolment and child work in Vietnam

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ