[BVLV-141209] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 3 (09/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18. 1. Lê Đức Anh - Class 17 (13h00 – 14h00) Vietnam economic growth and saving analysis in the period 1989 – 2012 2. Đặng Võ Tuấn

Start

December 9, 2014 - 1:00 pm

End

December 9, 2014 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thứ 3 (09/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.

1. Lê Đức Anh – Class 17 (13h00 – 14h00)

Vietnam economic growth and saving analysis in the period 1989 – 2012

2. Đặng Võ Tuấn – Class 18 (14h00 – 15h00)

Interaction effects between FDI growth and institutional environment. A case of Vietnam, 2008 – 2011

3. Nguyễn Hải Trà Mi – Class 17 (15h00 – 16h00)

The impact of remittances on economic growth: Evidence from selected Asean developing countries

4. Nguyễn Thị Thanh Hằng – Class 18 (16h00 – 17h00)

Effect of public transfer on labor supply decision of households in Vietnam

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ