[BVLV-141227] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 7 (27/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 18, 19. 1. Nguyễn Quang Huy - Class 19 (13h00 – 14h00) The impact of free trade agreement on trade flow of goods in Vietnam 2. Đào Hoàng

Start

December 27, 2014 - 1:00 pm

End

December 27, 2014 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map
Thứ 7 (27/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 18, 19.

1. Nguyễn Quang Huy – Class 19 (13h00 – 14h00)

The impact of free trade agreement on trade flow of goods in Vietnam

2. Đào Hoàng Bình Thiên – Class 19 (14h00 – 15h00)

Productivity growth, technological progress and efficiencychanges in Vietnamese high-tech industries

3. Nguyễn Duy Chinh – Class 19 (15h00 – 16h00)

Applying contingent valuation method for estimating willingness to pay to control urban flooding in Ho Chi Minh City

4. Trần Thị Thu Thủy – Class 18 (16h00 – 17h00)

Relationship between financial development and economic growth: panel data analysis of 22 developing countries

 

Thân mời các anh/ chị quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ