[BVLV-151015] Bảo Vệ Luận Văn

Vào lúc 13g00 - 16g00 ngày 15/10/2015 tại phòng H.203 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 3 học viên lớp 19, 20.  1. Triệu Văn Việt - Class 19 (13h00 – 14h00) The effects of early childhood education attendance on cognitive development: evidence from Vietnam

Start

October 15, 2015 - 1:00 pm

End

October 15, 2015 - 4:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào lúc 13g00 – 16g00 ngày 15/10/2015 tại phòng H.203 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 3 học viên lớp 19, 20.

 1. Triệu Văn Việt – Class 19 (13h00 – 14h00)

The effects of early childhood education attendance on cognitive development: evidence from Vietnam

2. Trần Quang Duy – Class 19 (14h00 – 15h00)

Liquidity premium in stock returns, the case of Vietnam

3. Võ Văn Hưng – Class 20 (15h00 – 16h00)

Does provincial economics development in VN foster internal migration?

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ