[BVLV-151125] Bảo Vệ Luận Văn

Vào lúc 13g00 - 17g00 ngày 25/11/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 4 học viên lớp 19, 20. 1. Ngyễn Thị Diệu Thủy - Class 19 (13h00 – 14h00) Valuation of recreational service by the mangrove ecosystem in Thanh Phu natural

Start

November 25, 2015 - 1:00 pm

End

November 25, 2015 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào lúc 13g00 – 17g00 ngày 25/11/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 4 học viên lớp 19, 20.

1. Ngyễn Thị Diệu Thủy – Class 19 (13h00 – 14h00)
Valuation of recreational service by the mangrove ecosystem in Thanh Phu natural reserve.

2. Bùi Minh Khôi – Class 20 (14h00 – 15h00)
The impact of food safety standard on rice export from Vietnam

3. Lương Quốc Bảo – Class 19 (15h00 – 16h00)
The impact evaluation of adoption hybrid-rice variety in Vietnam

4. Lê Minh Tiến – Class 19 (16h00 – 17h00)
Construct credit scoring models using logistic regression, neural network and the hybrid model.

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ