[BVLV-151125] Bảo Vệ Luận Văn

Vào lúc 13g00 - 17g00 ngày 25/11/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 4 học viên lớp 19, 20. 1. Lê Thị Như An - Class 19 (14h00 – 15h00) Impact of remittances on the households expenditure structure in Vietnam 2. Nguyễn

Start

November 25, 2015 - 1:00 pm

End

November 25, 2015 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào lúc 13g00 – 17g00 ngày 25/11/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 4 học viên lớp 19, 20.

1. Lê Thị Như An – Class 19 (14h00 – 15h00)

Impact of remittances on the households expenditure structure in Vietnam

2. Nguyễn Thị Phương Trâm – Class 20 (15h00 – 16h00)

Comparison of accounting-based bankruptcy prediction models of Altman (1968), Ohlson (1980), and Zmijewski (1984) to Vietnam listed companies during 2008 – 2014

3. Hồ Bảo Trân – Class 19 (16h00 – 17h00)

The linkage between financial constraints and total factor productivity of Vietnam manufacturing sector

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ