[BVLV-151208] Bảo Vệ Luận Văn

Thứ 3 (08/12/2015) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20. 1. Nguyễn Sơn Kiên - Class 20 (13h00 – 14h00) Family ownership, strategic risks and firms performance   2. Phạm Ngọc Thạch – Class 20 (14h00 –

Start

December 8, 2015 - 1:00 pm

End

December 8, 2015 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map
Thứ 3 (08/12/2015) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20.
1. Nguyễn Sơn Kiên – Class 20 (13h00 – 14h00)
Family ownership, strategic risks and firms performance
 
2. Phạm Ngọc Thạch – Class 20 (14h00 – 15h00)
The capital asset pricing models: beta and what else?
 
3. Trịnh Hoàng Việt – Class 20 (15h00 – 16h00)
The effect of credit growth on credit quality: evidence from the commercial banks in Dong Nai
 
4. Đặng Trí Dũng – Class 20 (16h00 – 17h00)
Economies of scale and input costs efficiency of commercial banks in Vietnam, 2006-2014 
 
Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ