[BVLV-161007] Bảo Vệ Luận Văn

Thân mời các anh chị quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển (MDE) của 2 học viên khóa 19, 20 tại Hội trường H.001 thứ 6 ngày 07/10/2016 1. Lê Thị Hoàng Anh - Class 19 (14:00 – 15:00) Impact of

Start

October 7, 2016 - 2:00 pm

End

October 7, 2016 - 4:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thân mời các anh chị quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển (MDE) của 2 học viên khóa 19, 20 tại Hội trường H.001 thứ 6 ngày 07/10/2016

1. Lê Thị Hoàng Anh – Class 19 (14:00 – 15:00)

Impact of financial development on economic growth. The case of low and middle-income countries from 1995 – 2014

2. Võ Công Danh – Class 20 (15:00 – 16:00)

Natural rubber trade in the world market: Does gravity model work at the sectoral level?

Leave a Reply

Liên hệ