[BVLV-171226] Bảo Vệ Luận Văn

Vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.   No Full name Class Topic Time Date & Room 1 Tạ Thị Hồng Ngọc 22 The impact of health insurance

Start

December 26, 2017 - 2:00 pm

End

December 27, 2017 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 – 22.

 

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Tạ Thị Hồng Ngọc

22

The impact of health insurance on out-of-pocket payments in the Mekong river delta

14:00

Tue, Dec 26, 2017
H.001

2

Nguyễn Ngọc Minh Thư

21

Parental absence and child labor in Vietnam

15:00

3

Phạm Như Mẫn

22

The consumer choice between online shopping versus in-store shopping

16:00

4

Nguyễn Ngọc Phương Linh

22

The impact of macroeconomic uncertainty on corporate investment. The case study of Vietnam

14:00

Wed, Dec 27, 2017

H.001

5

Quang Văn Tuấn

22

Market risk versus credit risk of the selected countries in the Trans-Pacific Partnership Agreement

15:00

6

Nhữ Đình Hiệp

22

Business cycle synchronization in the Asean: Patterns and driving force

16:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ