[BVLV-171228] Bảo Vệ Luận Văn

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22. No Full name Class Topic Time Date & Room 1 Phạm Nguyễn Quảng Hòa 21 Taxes and corporate finance decisions: The case of

Start

December 28, 2017 - 2:30 pm

End

December 28, 2017 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 – 22.

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Phạm Nguyễn Quảng Hòa

21

Taxes and corporate finance decisions: The case of Vietnamese tax intencives

14:00

Thu, Dec 28, 2017
H.001

2

Nguyễn Công Thắng

22

Systematic risk in the capital asset pricing model in Australia: A clinical dealth?

15:00

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

22

Basel III and bank lending channel

16:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ