[BVLV-180111] Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

Vào ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2018 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.   No Full name Topic Time Date & Room 1 Bùi Thị Hồng Chinh The impact of loans to employee in

Start

January 11, 2018 - 2:00 pm

End

January 12, 2018 - 11:00 am

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Vào ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2018 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 – 22.

 

No

Full name

Topic

Time

Date & Room

1

Bùi Thị Hồng Chinh

The impact of loans to employee in small and medium enterprises

14:00

Jan 11, 2018, Room H.001

2

Tạ Thị Thanh Trà

The discrepancies of determinants between cross-border M&A and greenfield FDI: Evidence in emerging countries

15:00

3

Lê Khả Tú

The effect of cash flow sensitivity on enterprises’ cash holdings: Evidence from Vietnam

16:00

4

Nguyễn Thị Hồng Thương

The determinants of non-performing loans in Vietnamese banking system

17:00

5

Nguyễn Hoàng Phú

The mutual effects of shadow economy and financial development in Asean countries

9:00

Jan 12, 2018, Room H.001

6

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

The role of maternal education in child health: Evidence from China​

10:00

7

Nguyễn Thị Tố Vy

The impacts of households characteristics on the occupation opportunities of women: The case study in Vietnam

11:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

Leave a Reply

Liên hệ