[BVLV-180413] Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

Thứ 6 (13/04/2018) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21, 22.  15:00 - 16:00 - Phùng Thiên Văn - Class 21 Income diversification and profitability: evidence from Vietnam banking sector from 2005-2017     16:00 - 17:00

Start

April 13, 2018 - 3:00 pm

End

April 13, 2018 - 5:00 pm

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Thứ 6 (13/04/2018) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21, 22.

  •  15:00 – 16:00 – Phùng Thiên Văn – Class 21

Income diversification and profitability: evidence from Vietnam banking sector from 2005-2017

 

IMG 3271 web

 

  • 16:00 – 17:00 – Trần Thị Kiều Oanh – Class 22

The effects of ecomomic shocks to households on childrens education: evidence from China

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

 

Leave a Reply

Liên hệ