Events

[Event-150320] [VNP Free Books] – MACROECONOMICS

Free

5 quyển sách Macroeconomics (3rd ed.) nguyên bản của tác giả Manfred Gartner sẽ dành tặng ngẫu nhiên cho 5 bạn thực hiện đầy đủ các bước sau: Bước 1: Like & Share thông tin này Bước 2: Chọn nút ĐĂNG KÝ bên dưới và điền đầy đủ thông tin . Đến hết 24 giờ ngày 05/4/2015, VNP […]

At 12:00 am

[BVLV-150113] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Vào 4 ngày 13-14-15-17/01/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 17 học viên lớp 18 và 19.   Ngày Thời gian Họ tên Đề tài Thứ 3 13/1 13:00 – 14:00 Trần Thế Hùng Health insurance and public health care utilization in Vietnam 14:00 – 15:00 Lê […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-141227] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 7 (27/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 18, 19. 1. Nguyễn Quang Huy – Class 19 (13h00 – 14h00) The impact of free trade agreement on trade flow of goods in Vietnam 2. Đào Hoàng Bình Thiên – Class 19 […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-141209] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 3 (09/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18. 1. Lê Đức Anh – Class 17 (13h00 – 14h00) Vietnam economic growth and saving analysis in the period 1989 – 2012 2. Đặng Võ Tuấn – Class 18 (14h00 – […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-141002] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 5 (02/10/2014) lúc 13h30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18. 1. Đinh Thị Thu – Class 17 (13h30 – 14h30) Does firm characteristic matter in capital structure decision? An empirical studies of listed food producing companies in VN 2. Nguyễn Lê […]

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140701] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 3 (01/07/2014) lúc 13h30 tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.  1. Phạm Thị Ngọc Ái – Class 17 (13h30 – 14h30) An asset-based geographic targeting: evidence from rural Vietnam 2. Trần Thanh Giang – Class 18 (14h30 – 15h30) The effect […]

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140516] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (16/05/2014) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18. 1. Nguyễn Trường Toan – Class 18 (14h00 – 15h00) Quantifying Effects of EU Antidumping Duty on Vietnam Footwear 2. Nguyễn Thị Hồng Thu – Class 18 (15h00 – 16h00) The […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140411] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (11/04/2014) lúc 14h00 tại phòng H.403 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 – 18.     1. Lê Tấn Bửu Duy – Class 17 (14h00 – 15h00) Financial development and economic growth in Vietnam: A quantitative assessment 2. Quách Mạnh Hùng – Class 18 (15h00 […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140103] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (03/01/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. 1. Trần Lưu Quốc Vương – Class 16 (13h00 – 14h00) Determinants of economic growth in a panel of Asia pacific countries 2. Nguyễn Duy Minh – Class 18 (14h00 – 15h00) The Socioeconomic Determinants of Crime […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140102] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 5 (02/01/2014) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 và 18.  1. Phan Thạch Trúc – Class 17 (15h00 – 16h00) The impacts of institutional factors on provincial economic performance: The case of Vietnam (2007 – 2011) 2. Dương Khánh Toàn […]

At 3:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-131231] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Vào Thứ 2, ngày 30/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:   1. Nguyễn Trọng Tín – Class 18 (13h00 – 14h00) The causal relationship between money supply, inflation and economic growth in Vietnam 2. Dương Đình Triều – Class 17 (14h00 – 15h00) Does financial […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-131112] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 3 (12/11/2013) lúc 14h00 – 17h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1. Nguyễn Thị Mỹ Khánh – Class 16 (14h00 – 15h00) Determinants of capital structure for listed construction companies in Vietnam 2. Trần Vương Tú – Class 16 (15h00 – 16h00) Determinants of foreign exchange […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM
Liên hệ