Events

[BVLV-140701] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 3 (01/07/2014) lúc 13h30 tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.  1. Phạm Thị Ngọc Ái – Class 17 (13h30 – 14h30) An asset-based geographic targeting: evidence from rural Vietnam 2. Trần Thanh Giang – Class 18 (14h30 – 15h30) The effect […]

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140516] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (16/05/2014) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18. 1. Nguyễn Trường Toan – Class 18 (14h00 – 15h00) Quantifying Effects of EU Antidumping Duty on Vietnam Footwear 2. Nguyễn Thị Hồng Thu – Class 18 (15h00 – 16h00) The […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140411] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (11/04/2014) lúc 14h00 tại phòng H.403 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 – 18.     1. Lê Tấn Bửu Duy – Class 17 (14h00 – 15h00) Financial development and economic growth in Vietnam: A quantitative assessment 2. Quách Mạnh Hùng – Class 18 (15h00 […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140103] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (03/01/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. 1. Trần Lưu Quốc Vương – Class 16 (13h00 – 14h00) Determinants of economic growth in a panel of Asia pacific countries 2. Nguyễn Duy Minh – Class 18 (14h00 – 15h00) The Socioeconomic Determinants of Crime […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-140102] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 5 (02/01/2014) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 và 18.  1. Phan Thạch Trúc – Class 17 (15h00 – 16h00) The impacts of institutional factors on provincial economic performance: The case of Vietnam (2007 – 2011) 2. Dương Khánh Toàn […]

At 3:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-131231] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Vào Thứ 2, ngày 30/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:   1. Nguyễn Trọng Tín – Class 18 (13h00 – 14h00) The causal relationship between money supply, inflation and economic growth in Vietnam 2. Dương Đình Triều – Class 17 (14h00 – 15h00) Does financial […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-131112] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 3 (12/11/2013) lúc 14h00 – 17h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1. Nguyễn Thị Mỹ Khánh – Class 16 (14h00 – 15h00) Determinants of capital structure for listed construction companies in Vietnam 2. Trần Vương Tú – Class 16 (15h00 – 16h00) Determinants of foreign exchange […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-130920] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (20/09/2013) lúc 13g30 – 16g30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.  1. Phan Thị Khánh Vân (13h30 – 14h30) “The relationship between financial developmentand poverty reduction: Case study in five Asian countries” 2. Nguyễn Liên Hồng Phúc (14h30 – 15h30) “The […]

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[Event-131118] Chương trình Trao đổi văn hóa tại New Zealand

Free

  Chương trình lãnh đạo liên văn hóa GMSTEC 18 – 28 tháng 11 năm 2013 tại Wellington, New Zealand Tổ chức hợp tác giáo dục tiểu vùng sông Mê Kông (GMSTEC) – Đại học Victoria tại Wellington và chương trình Cao học Việt Nam Hà Lan (VNP – đào tạo Cao học Kinh tế […]

At 12:00 am
Wellington, New Zealand

[BVLV-130701] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 2 (01/07/2013) lúc 13h30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.  Nguyễn Ninh Quốc Trấn – Khóa 17 Effects of corruption on economic growth through transmission channels in developing countries Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-130118] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Danh sách như sau: Thứ 6 (18/01/2013) lúc 13h00 – 18h00 1. Đặng Trọng Phước – Class 15 (13h00 – 14h00) Strategy for Vietnam’s shipbuilding industry period 2010 – 2020 2. Nguyễn Tiến Huy – Class 15 (14h00 – 15h00) Urbanization and […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-121119] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 2 (19/11/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau: 1. Trần Thiện Tài– Class 16 (14h00 – 15h00) Structural transformation and economic growth of Asian developing countries and Vietnam 2. Nguyễn Đình Tú Nhi – Class 16 […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM
Liên hệ