[STBI-170330] Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh

Dear professors, lecturers, researchers, colleagues, and students, You are cordially invited to the next UEH School of Economics STBI (Small Talks Big Ideas) seminar. Topic: "Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh" Presenter: Th.S Phạm Trần Hải (Phó Trưởng

Start

March 30, 2017 - 11:00 am

End

March 30, 2017 - 12:00 am

Address

1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM   View map

Dear professors, lecturers, researchers, colleagues, and students,

You are cordially invited to the next UEH School of Economics STBI (Small Talks Big Ideas) seminar.

Topic: “Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh”

Presenter: Th.S Phạm Trần Hải (Phó Trưởng Phòng nghiên cứu quản lý đô thị – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tp.HCM)

Email: phamtranhai@yahoo.com

Time: 11:00 – Thursday, 30 Mar 2017

Venue: Room H.001, Campus H, UEH School of Economics, 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Abstract:

Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh” là một nội dung được Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm làm rõ vai trò của quy hoạch xây dựng trong tổng thể hệ thống các quy hoạch theo quy định pháp luật Việt Nam nói chung cũng như vai trò của quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể hệ thống các quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là một vấn đề mang tính thời sự và là chủ đề tranh luận gần đây (liên quan đến dự thảo Luật Quy hoạch) do sự khác biệt về quan điểm giữa Việt Nam và các quốc gia khác, giữa các Bộ ngành liên quan, giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch ở Việt Nam.

Download Slides

MORE DETAIL

Website

https://vnp.edu.vn

Email

info@vnp.edu.vn

Leave a Reply

Liên hệ