HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THẠC SĨ KINH TẾ MAE & DDP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BAO GỒM:

 • Form đăng ký dự thi
 • CV
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (có xác nhận sao y bản chính)
 • Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh (có xác nhận sao y bản chính)
 • Bản sao Chứng chỉ chuyển đổi khối ngành (nếu có)
 • 2 ảnh 4 x 6 size photograph
 • Lệ phí đăng ký dự thi, không hoàn lại (Miễn lệ phí thi đối với thí sinh tham gia lớp ôn tập)

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi online theo hướng dẫn:

Bước 1: Chuẩn bị bộ các file và đặt tên theo yêu cầu

 1. File hình thẻ, đặt tên file theo định dạng *họ-tên-XX*, XX là số thứ tự file, ví dụ *nguyen-van-a-01*
 2. File Curriculum Vitae, đặt tên *họ-tên-CV-XX*, XX là số thứ tự file, ví dụ *nguyen-van-a-CV-02*
 3. File scan Bằng tốt nghiệp, đặt tên *họ-tên-BangTN-XX*, XX là số thứ tự file, ví dụ *nguyen-van-a-BangTN-03*
 4. File scan Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có), đặt tên *họ-tên-English-XX*, XX là số thứ tự file, ví dụ *nguyen-van-a-English-04*
 5. File scan Chứng chỉ chuyển đổi (nếu có), đặt tên *họ-tên-chuyendoi-XX*, XX là số thứ tự file, ví dụ *nguyen-van-a-chuyendoi-05*

Bước 2: Nhấn vào nút ĐĂNG KÝ DỰ THI bên dưới để tiến hành nộp hồ sơ dự thi online

Sau khi có kết quả tuyển sinh, thí sinh trúng tuyển sẽ được hướng dẫn nộp Hồ sơ nhập học tại Văn phòng VNP.