VNP cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự.

VNP – Vietnam – the Netherlands Programme (Chương trình Việt Nam – Hà Lan) là chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh tế MAEThạc Sĩ Bằng Đôi DDP và Tiến Sĩ Liên Kết JDP hợp tác giữa Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (UEH) và Viện ISS, ĐH Erasmus Rotterdam, Hà Lan.

? Thạc Sĩ Kinh Tế MAEhttps://vi.vnp.edu.vn/thac-si-kinh-te-ung-dung-mae/
? Thạc Sĩ Bằng Đôi DDPhttps://vi.vnp.edu.vn/thac-si-bang-doi-ddp/
? Tiến sĩ Liên Kết JDP (MIỄN HỌC PHÍ hoàn toàn): https://vi.vnp.edu.vn/phd-joint-doctorate-programme-jdp/

Nếu bạn cần tư vấn hay hỗ trợ bất cứ thông tin gì, hãy liên hệ với chúng tôi:

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM – HÀ LAN

  • 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận 
  • ĐT: 028.38.452.712 | Hotline: 0967.204.101
  • Website: https://vi.vnp.edu.vn

Brochure VNP