HỌC BỔNG COURSE PERFORMANCE

Áp dụng cho tất cả học viên chương trình VNP từ khóa 29 trở về sau

(không áp dụng cho học viên bảo lưu của các khóa trước và học viên học lại môn học)

 

HOÀN 50% HỌC PHÍ

Học viên đạt điểm cao nhất một môn học sẽ được hoàn lại 50% học phí của môn học đó

CHÍNH SÁCH ĐỒNG ĐIỂM

Trường hợp đồng điểm, học bổng sẽ chia đều theo số lượng học viên

CERTIFICATE OF COURSE PERFORMANCE

Do Ban giám đốc Chương trình trao tặng

Quy Định, Hình Thức Hoàn Học Phí

Sau khi công bố kết quả môn học đến từng cá nhân, VNP sẽ công bố tên học viên đạt điểm cao nhất trên hệ thống email/ website của chương trình.

Học viên có tên vui lòng liên hệ văn phòng VNP trong vòng 15 ngày để cung cấp thông tin tài khoản nhận học phí hoàn lại.

VNP được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của học viên nhận thưởng cho các hoạt động truyền thông của chương trình.

Danh Sách Môn Học Áp Dụng Hoàn Học Phí

Microeconomics, Macroeconomics, Development issues and business cycle, Project Appraisal, Environmental issues in firm, Urban Economics, International Trade, Money, Banking and Financial Markets, Corporate Finance, International Finance, Development Finance, Behavioral Finance, Academic writing & Critical thinking, Econometrics, Statistics in Business & Economics, Data science.