THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES (ISS)

ISS được thành lập vào năm 1952, hoạt động như một Viện nghiên cứu khoa học xã hội của các Trường đại học và Bộ giáo dục Hà Lan. Đến năm 2009, ISS sát nhập vào EUR và tiếp tục duy trì chức năng đào tạo, nghiên cứu với định hướng chính sách và các vấn đề khoa học xã hội.

ISS – Viện trực thuộc của Đại học Erasmus Rotterdam

Ngày 1 tháng 7 năm 2009, ISS sát nhập thành một Viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Erasmus Rotterdam (EUR). Trong bộ máy EUR, ISS vẫn duy trì chức năng hoạt động, trụ sở làm việc và có quyền tự chủ tương đối nhưng đồng thời kế thừa nguồn lực từ trường đại học danh giá EUR. Với vị thế một Viện Đại học, ISS có thể hợp tác nghiên cứu khoa học với các Khoa khác thuộc trường, có cơ hội tiếp cận với nguồn tài trợ từ EUR. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp từ ISS sẽ nhận văn bằng được cấp với tên cua cả ISS và EUR.

Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của ISS tập trung vào Các vấn đề phát triển, tìm hiểu về chủ đề kém phát triển, phát triển và sự thay đổi ở các nước thu nhập thấp. Nghiên cứu của ISS đi sâu về sự phát tiển chính trị, kinh tế và xã hội của các nước Châu Phi, châu Á, Châu Mỹ La-tinh, Bắc Phi, Trung Đông và các nền kinh tế chuyển đổi.

Đào tạo

ISS đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau về Kinh tế cho học viên từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức các chương trình Sau đại học và các khóa học ngắn hạn. Bằng cấp tại ISS, bao gồm bằng Tiến sĩ, được Hà Lan và thế giới công nhận. Mạng lưới cựu sinh viên của trường với hơn 11.000 thành viên hiện đang giữ nhiều vị trí khác nhau ở chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội ở Châu Phi, châu Á và Châu Mỹ La-tinh.

Kiểm định chất lượng

Văn bằng do ISS cấp được công nhận trên toàn thế giới, được kiểm định bởi Netherlands Flemish accreditation organization, là tấm giấy thông hành giúp học viên có thể tiếp tục học PhD tại các nước.