Luận văn nghiên cứu
hướng ứng dụng

Dành cho học viên có định hướng nghề nghiệp trong khối doanh nghiệp

Thế nào là luận văn theo hướng ứng dụng?

Với luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng, học viên sẽ áp dụng các kiến thức về kinh tế – tài chính và kỹ năng phân tích trong quá trình học vào luận văn để giải quyết một cách khoa học các vấn đề thực tế cho chính nơi làm việc của mình.

Đề tài luận văn nghiên cứu ứng dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bao gồm hành vi người tiêu dùng, hành vi nhà sản xuất, năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động, đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức, phân tích và đánh giá hoạt động tài chính.

Phạm vi ứng dụng

Luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của học viên có định hướng nghề nghiệp trong khối doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tài chính- Ngân hàng
 • Kinh doanh – Dịch vụ
 • Sản xuất
 • Khu vực công
 • Thương mại
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Cấu trúc của luận văn ứng dụng

 • Cover page
 • Title page
 • Executive Summary
 • Table of Content
 • List of Figures/Tables
 • Background information
 • Identify the problem and justify its relevance
 • The purpose of the study and specific objectives
 • Brief theoretical foundation, scope, and methodology
 • Introduction the structure of the thesis
 • Review methods applied in related studies
 • Argue to select the research methods
 • Model specification
 • Variables definitions
 • Equations to be estimated (if any)
 • Estimation/analytical methods
 • Any methods applied to produce the findings
 • Data sources
 • Sample size
 • Sampling methods
 • Survey instruments (if any)
 • Findings of the study
 • Do the findings support theories and previous studies?
 • Factors that may have influenced the results
 • Implications of the results
 • What need to be done?
 • Who need to do that?
 • How when and where it needs to be done?

References

Appendix

Một số đề tài ứng dụng gợi ý

 • Nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Bao gồm chiến lược về giá cả và bán hàng, phân tích sự lựa chọn của người tiêu dùng.
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người lao động. Bao gồm tiền lương và phúc lợi, năng suất và hiệu quả trong công việc, khả năng sáng tạo, thời gian làm việc, điều kiện và môi trường làm việc.
 • Về tổ chức tài chính. Các đề tài có thể bao gồm phản hồi của người sử dụng về các dịch vụ tài chính: ngân hàng online, thẻ tín dụng, thanh toán khoản vay và nhiều chủ đề khác.

Nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn này có thể áp dụng cho các công ty như nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức tài chính và nhiều tổ chức khác

Học viên tốt nghiệp chương trình được kỳ vọng trở thành nhà phân tích thực tiễn xuất sắc, được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, sử dụng thành thạo công cụ phân tích, đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi ở nơi làm việc cũng như thăng tiến trong sự nghiệp.