Phùng Thanh Bình

Phùng Thanh Bình

GIẢNG VIÊN

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG | PHÂN TÍCH LỢI ÍCH - CHI PHÍ | THẨM ĐỊNH DỰ ÁN | DỰ BÁO KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Email:ptbinh@ueh.edu.vn

Thầy Phùng Thanh Bình là Trưởng Bộ môn Kinh tế Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Khoa kinh tế UEH. Ông nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển từ chương trình Việt Nam – Hà Lan (VNP khóa 6). Các nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào các vấn đề môi trường và năng lượng. Ông hiện đang ở giai đoạn cuối của chương trình tiến sĩ tại Đại học Wageningen, Hà Lan.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1998: Cử nhân Kinh tế | Đại học Kinh tế TPHCM
 • 2000: Cử nhân Tiếng Anh | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn
 • 2002: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan (VNP)

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • PEER REVIEW JOURNALS
 • FLOOD INSURANCE MARKET IN VIETNAM: CHALLENGING BUT POTENTIALLY PROFITABLE.

  2016 | Binh, P.T., Xueqin, Z., Groeneveld, R.A., Dung, N.H., and Ierland, E.C. van. | In peer-review process

 • INFORMATION INSUFFICIENCY? AN EXPERIMENT ON FLOOD-RISK COMMUNICATION AND PERCEPTIONS OF RICE FARMERS IN VIETNAM.

  2014 | Binh, P.T., Xueqin, Z., Groeneveld, R.A., Dung, N.H., and Ierland, E.C. van. | In peer-review process

 • MEDIATION ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE PRIVATE FLOOD MITIGATION BEHAVIOR IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM THE MEKONG DELTA, VIETNAM.

  2014 | Binh, P.T., Xueqin, Z., Groeneveld, R.A., and Ierland, E.C. van. | In peer-review process

 • ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN VIETNAM: THRESHOLD COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS

  2011 | International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.1, 1-17.

 • WORKING PAPERS
 • FLOOD INSURANCE MARKET IN VIETNAM: CHALLENGING BUT POTENTIALLY PROFITABLE

  2016 | EEPSEA Working Paper | Binh, P.T., Xueqin, Z., Groeneveld, R.A., Dung, N.H., and Ierland, E.C. van.

 • MEDIATION ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE HOUSEHOLD FLOOD MITIGATION BEHAVIOR IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM THE MEKONG DELTA, VIETNAM.

  2015 | EEPSEA Working Paper | Binh, P.T., Xueqin, Z., Groeneveld, R.A., and Ierland, E.C. van.

 • BUSINESS PLAN: RECOVERY OF LAGI’S INSHORE FISHERY

  2013 | ISU Working paper | Nam, P., Nghi, T., Son, T.

 • ADVANCES IN THE VIETNAMESE MICROFINANCE SECTOR DERIVED FROM TECHNOLOGICAL INNOVATION

  2010 | Proceedings: XIII Reunion de Economia Mundial |  Flores, R.M., Barroso, J. L.G., Binh, P.T.

 • BOOK CHAPTERS AND CASE STUDIES
 • COINTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY MODELS

  2013 | Reference book

 • VEDAN VIETNAM: A CASE STUDY

  2010 | Corporate Social Responsibility Curriculum Development. UNDP | Wedel, P., and Binh, Phung Thanh.

 • DATA ANALYSIS AND FORECASTING IN ECONOMICS AND FINANCE

  2009 | Statistical Publishing House | Nguyen Trong Hoai; Phung Thanh Binh; Nguyen Khanh Duy

 • ICT APPLICATIONS IN TOUR OPERATORS: MBA CASE STUDY

  2009 | University of Economics, HCM city

(Nguồn: Khoa Kinh Tế – Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Liên hệ