Phát triển cùng VNP 4 – Học thuật

Phát triển cùng VNP 4 – Học thuật

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Năm 2018, tôi tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Kinh tế tại chương trình Victoria University of Wellington, liên kết với UEH. Hiện tại tôi là một “freelancer”. Tôi hy vọng sẽ trở thành Giảng viên và Nhà nghiên cứu về Kinh tế. Đối với tôi, các giao dịch thương mại trên thế giới luôn là một chủ đề hấp dẫn để nghiên cứu.”

VNP có thể giúp gì cho bạn?

Luận văn của VNP vốn đã trở thành “thương hiệu” của chúng tôi trong giới học thuật. Với tiêu chí chất lượng hướng đến mục tiêu đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế, luận văn sẽ là lợi thế dành cho các bạn định hướng phát triển trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu. Đó là cách bạn chứng minh năng lực nghiên cứu của bản thân, tô đậm lợi thế cạnh tranh của bạn trong quá trình xét duyệt học bổng tiến sĩ.

Trong những năm qua, nhiều luận văn của học viên của VNP đã vinh dự được đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế, tiêu biểu như:

The capital asset pricing model: Beta and what else? (Phạm Ngọc Thạch, VNP 20)

How to reduce mangrove forest extraction in the Mekong river delta of Vietnam? A common pool resource experiment (Đỗ Hữu Luật, VNP 20)

The willingness to pay for flood insurance in Mekong river delta (Nguyễn Ngọc Quế Anh, VNP 21)

Collateral liquidity and loan default risks: The case of Vietnam (Nguyễn Lê Hiếu, VNP 21)

Bạn có tìm thấy mình trong câu chuyện trên?

Đây là những chia sẻ từ các học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại VNP. Các bạn, với nền tảng, công việc, định hướng sự nghiệp khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu khi tham gia khóa học: Phát triển bản thân – Nâng tầm sự nghiệp.

Hãy để VNP giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới đang đến!

Leave a Reply