Phát triển cùng VNP 7 – Thăng tiến

Phát triển cùng VNP 7 – Thăng tiến

“Tôi giữ vị trí “Campaign data analyst” tại FE Credit. Theo học chương trình Thạc sĩ của VNP, tôi mong muốn phát triển kỹ năng phân tích, cách tư duy cũng như tăng vốn hiểu biết trong lĩnh vực kinh tế, để từ đó sự nghiệp của tôi sẽ thăng tiến hơn.”

VNP có thể giúp gì cho bạn?

Trong chương trình Thạc sĩ MAE, học viên sẽ được học 3 khối kiến thức, kỹ năng về kinh tế học, tài chính các công cụ phân tích. Riêng Công cụ phân tích, các môn học được giảng dạy như: Thống kê trong kinh doanh và kinh tế, Kinh tế lượng (các mô hình hồi quy, dữ liệu bảng, mô hình VAR, ARCH/GARCH,…), Phương pháp nghiên cứu, Khoa học dữ liệu (Big data, Học máy,…) kết hợp với môn Phương pháp viết học thuật sẽ cung cấp cho học viên đầy đủ các kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên viên phân tích – nghiên cứu cao cấp. Bạn dễ dàng lập báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch của công ty.

Từ khóa 25, VNP đã triển khai một hướng viết luận văn mới bên cạnh luận văn học thuật trước đây: luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng. Với luận văn này, hàm lượng học thuật sẽ được tiết giảm, các học viên làm việc trong khối doanh nghiệp sẽ áp dụng các kiến thức về kinh tế – tài chính và kỹ năng phân tích trong quá trình học để giải quyết các vấn đề thực tế cho chính doanh nghiệp/ tổ chức của mình. VNP kỳ vọng hướng đi mới này sẽ giúp học viên VNP đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi ở nơi làm việc cũng như thăng tiến trong sự nghiệp.

Bạn có tìm thấy mình trong câu chuyện trên?

Đây là những chia sẻ từ các học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại VNP. Các bạn, với nền tảng, công việc, định hướng sự nghiệp khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu khi tham gia khóa học: Phát triển bản thân – Nâng tầm sự nghiệp.

Hãy để VNP giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới đang đến!

Leave a Reply