MỘT NĂM TẠI VN

MỘT NĂM TẠI VN

Học viên tham gia học 10 môn trong nội dung Chương trình Thạc sĩ MAE, thuộc học phần Kinh tế, Tài chính và Công cụ phân tích. Chuẩn bị tiếng Anh (IELTS 6.5) để nộp hồ sơ học chương trình Bằng đôi