TỐT NGHIỆP

TỐT NGHIỆP

Bảo vệ luận văn thành công, học viên sẽ nhận hai bằng Thạc sĩ Kinh tế do UEH và ISS cấp, chỉ trong vòng hai năm.