• Bước 1

  XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO

  Thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu về điều kiện dự tuyển, yêu cầu

 • Bước 2

  MỘT NĂM TẠI VN

  Học viên tham gia học 10 môn trong nội dung Chương trình Thạc sĩ MAE,

 • Bước 3

  SÁU THÁNG TẠI HÀ LAN

  Học viên trải qua các môn học về Kinh tế toàn cầu, Các vấn đề

 • Bước 4

  VIẾT LUẬN VĂN

  Học viên trở về Việt Nam để hoàn thành luận văn tốt nghiệp dưới sự

 • Bước 5

  TỐT NGHIỆP

  Bảo vệ luận văn thành công, học viên sẽ nhận hai bằng Thạc sĩ Kinh