THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI OFFLINE CAO HỌC VNP 2020

(Thạc sĩ Kinh tế MAEThạc sĩ Bằng Đôi DDP)

Khai giảng: 06/10/20

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
01
02
03
Current Date
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
VNP – Vietnam – The Netherlands Programme (Chương trình Việt Nam – Hà Lan) là chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh tế MAE, Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP và Tiến Sĩ Liên Kết JDP hợp tác giữa Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (UEH) và Viện Khoa Học Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan.
Lĩnh vực đào tạo:
1. Thạc Sĩ Kinh Tế MAE: Chương trình thạc sĩ đào tạo chuyên sâu về Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích với tính ứng dụng thực tế cao. Bằng cấp được công nhận tại Việt Nam và quốc tế.
2. Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP: Nhận hai bằng Thạc sĩ từ UEH và ISS chỉ trong hai năm học với sáu tháng tại Hà Lan, giải pháp giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí du học:
 3. Tiến sĩ Liên Kết JDP: Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Tiến sĩ liên kết hợp tác giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan MIỄN HỌC PHÍ hoàn toàn cho nghiên cứu sinh: