Erasmus University

Dec
12

Đại học Erasmus Rotterdam xếp hạng 57 toàn thế giới, theo bảng xếp hạng GUER 2019

Đại học Erasmus được xếp hạng 57 trên toàn thế giới (năm 2018 trường xếp thứ 87) trong khảo sát về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên năm 2019 – GUER, theo bảng xếp hạng công bố bởi Times Greater Education (THE).

DETAIL
Liên hệ