Chương 5 – Chẩn đoán hồi quy – Phương sai thay đổi

CHƯƠNG 5:  

CHẨN ĐOÁN HỒI QUY – PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

(Gujarati: Econometrics by example, 2011).

Người dịch và diễn giải Phùng Thanh Bình

Nội dung chính gồm:
5.1 Hậu quả của phương sai thay đổi
5.2 Tỷ lệ phá thai ở Mỹ
5.3 Phát hiện phương sai thay đổi
Kiểm định Breusch-Pagan (BP)
Kiểm định White
5.4 Biện pháp khắc phục
Sai sai số chuẩn điều chỉnh phương sai thay đổi hoặc sai số chuẩn mạnh của White
Xem xét lại hàm tiền lương
Xem xét lại hàm số giờ làm việc
5.5 Tóm tắt và kết luận

Leave a Reply